Wymiana nawierzchni tartanowych

Wymiana nawierzchni poliuretanowej

Zdegradowane w znacznym stopniu i nadmiernie uszkodzone nawierzchnie poliuretanowe (nawierzchnie tartanowe) mogą stanowić bezpośrednie niebezpieczeństwo dla użytkowników boisk i obiektów sportowych, przyczyniając się do powstania poważnych i bolesnych kontuzji. W takich przypadkach przywrócenie boiska sportowego do stanu umożliwiającego bezpieczną eksploatację nastąpić może jedynie poprzez wymianę całej nawierzchni poliuretanowej. 

Renowacja i naprawa powierzchni tartanowych

Nadmierna eksploatacja nawierzchni poliuretanowych, a także niewłaściwa ich pielęgnacja – brak regularnego wykonywania konserwacji i czyszczenia boisk, przyczyniają się do jej postępującej degradacji oraz powstawania na powierzchni różnego rodzaju usterek i ubytków. Mogą one pojawiać się także samoczynnie z biegiem czasu, wraz z utratą przez warstwę wierzchnią nawierzchni pierwotnych parametrów użytkowych.
W przypadku mniejszych uszkodzeń i ubytków, możliwe jest podjęcie czynności renowacyjnych lub przeprowadzenie procesu retopingu. Jeżeli jednak nawierzchnia znajduje się w złym stanie, jedynym sposobem na przywrócenie jej pełnej użyteczności pozostaje wymiana nawierzchni poliuretanowej i zastąpienie jej nową. Wiąże się to z rozebraniem istniejącej nawierzchni, oczyszczeniem jej podbudowy oraz wywiezieniem i utylizacją zdjętego materiału. Na poddanej renowacji warstwie podbudowy wykonuje się następnie od podstaw kolejne warstwy nawierzchni, aż do położenia warstwy użytkowej oraz wykończenia jej powierzchni liniami do gry.
Wymiana nawierzchni poliuretanowych
Wymiana nawierzchni tartanowych

Renowacja i naprawa powierzchni tartanowych

Świadczymy kompleksowe usługi związane z demontażem zdegradowanych i uszkodzonych nawierzchni poliuretanowych oraz ich wymianą na nowe nawierzchnie. Swoim Klientom zapewniamy rozbiórkę nawierzchni połączoną z sortowaniem powstałych odpadów oraz ich wywozem i utylizacją. Do instalacji nowej nawierzchni wykorzystujemy wyłącznie wysokiej jakości produkty na bazie poliuretanu, znajdujące się w ofercie przez czołowych dostawców i producentów, wyposażających obiekty sportowe i rekreacyjne na terenie całej Europy.
Szczególną wagę przykładamy do tego, by przygotowywane przez nas boiska i obiekty zapewniały najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa. Wymieniając nawierzchnie poliuretanowe zachowujemy zalecane przez ich producentów procesy technologiczne, co daje gwarancję prawidłowości wykonania oraz długiego czasu bezproblemowego korzystania z nawierzchni. Zapewniamy doradztwo i wsparcie na każdym etapie wykonywanych prac, starając dzielić się posiadaną wiedzą oraz dobierać możliwie najlepsze rozwiązania.

Chcesz poznać szczegóły oferty?

Skontaktuj się z nami - udzielimy Ci wszystkich istotnych informacji oraz odpowiemy na każde pojawiające się pytanie.