Dezynfekcja boisk sportowych

Dezynfekcja obiektów i nawierzchni sportowych

W celu zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa dla zdrowia ich użytkowników, obiekty rekreacyjne i boiska sportowe powinny podlegać reżimom sanitarnym, obejmującym między innymi regularną i cykliczną dezynfekcję powierzchni użytkowych oraz wszelkiego rodzaju elementów infrastruktury sportowej, które znajdują się na terenie przy boiskach. Opisane czynności powinny spełniać zalecenia i rygory stawiane przez organy inspekcji sanitarnej oraz podmioty zarządzające lub administrujące obiektami sportowymi.

Na czym polega dezynfekcja obiektów sportowych?

Dla uniknięcia zagrożenia rozprzestrzenianiem się wirusów oraz innego rodzaju drobnoustrojów należy zachować odpowiednie zasady korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych. Szczególnym obowiązkiem, jakim obciążeni zostali właściciele, zarządcy i administratorzy boisk sportowych i obiektów rekreacyjnych, jest zapewnienie ich bieżącej dezynfekcji, obejmującej czynności przeprowadzane po każdym ich użyciu oraz po każdej grupie korzystającej z udostępnionych im przestrzeni.

Czynności dezynfekcyjne wykonywane są przy użyciu odpowiednio dobranych środków chemicznych – wirusobójczych, bakteriobójczych i grzybobójczych – dostosowanych do rodzaju nawierzchni, które podlegają dezynfekcji. Prawidłowa, pełna dezynfekcja obiektów sportowych obejmuje odkażanie wszelkich nawierzchni sportowych (nawierzchni tartanowych oraz trawy syntetycznej), a także wszystkich obiektów infrastrukturalnych, które zostały posadowione w obrębie obiektu sportowego. Dotyczy to w szczególności bramek i siatek bramkowych, koszy do koszykówki oraz słupków do montażu siatki. Dezynfekcja obiektów sportowych powinna też obejmować obiekty higieniczno-sanitarne, przeznaczone do korzystania przez osoby korzystające z boisk.
Czyszczenie orlików
linie na boisku

Jak dezynfekujemy obiekty rekreacyjne i boiska sportowe

Naszym klientom oferujemy profesjonalne usługi dezynfekcji boisk sportowych i obiektów rekreacyjnych, dostosowane do ich oczekiwań. W zależności od indywidualnych potrzeb przeprowadzamy jednorazowe czynności dezynfekcyjne w obrębie powierzonych nam obiektów, bądź też regularne, cykliczne dezynfekowanie boisk w umówionych wcześniej, stałych terminach.
Kierujemy swoją ofertę do wszystkich podmiotów udostępniających lub zarządzających obiektami rekreacyjnymi i sportowymi udostępnianymi grupom sportowym, mieszkańcom i młodzieży – jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów z sektora oświaty, klubów sportowych oraz podmiotów zewnętrznych jedynie zarządzających boiskami. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółów oferty oraz orientacyjnej wyceny usług dezynfekcji.

Chcesz poznać szczegóły oferty?

Skontaktuj się z nami - udzielimy Ci wszystkich istotnych informacji oraz odpowiemy na każde pojawiające się pytanie.