Retoping nawierzchni poliuretanowej

Retoping nawierzchni tartanowych

Nadmierna eksploatacja nawierzchni poliuretanowych, a także błędy lub zaniedbania przy ich czyszczeniu i konserwacji mogą prowadzić do postępującego procesu degradacji i niszczenia powierzchni tartanowych. W wielu przypadkach odwrócenie tego procesu nie jest możliwe w drodze punktowych napraw ubytków i uszkodzeń. Do odtworzenia warstwy użytkowej nawierzchni wymagane jest wówczas przeprowadzenie procesu retopingu nawierzchni poliuretanowej.

Retoping - odnawianie nawierzchni sportowych

Proces retopingu wykorzystywany jest w celu odtworzenia warstwy użytkowej nawierzchni sportowych poliuretanowych (tartanowych). Potrzeba jego wykonania może wynikać z nadmiernej lub niezgodnej z wymogami producenta eksploatacji boiska. Nawierzchnia sportowa wymaga też często napraw na skutek jej nienależytego ułożenia lub zaniechań przy bieżącej konserwacji i czyszczeniu. Wykonanie retopingu wiąże się całkowitym odnowieniem nawierzchni poprzez odtworzenie jej warstwy natryskowej.
Powierzając nam wykonanie retopingu nawierzchni poliuretanowych zyskują Państwo gwarancję należytego wykonania oraz najwyższej jakości przeprowadzonych prac. Posiadamy wieloletnie doświadczenie z zakresu renowacji i odtwarzania nawierzchni sportowych, mogąc zaoferować naprawę każdego rodzaju boiska lub obiektu, niezależnie od stopnia degradacji nawierzchni oraz tego przyczyn. Wykonujemy zlecone nam czynności szybko i sprawnie, zwracając szczególną uwagę na zachowanie wszystkich standardów i wymogów technologicznych.
Retoping nawierzchni sportowych
Retoping nawierzchni poliuretanowych

Jak przebiega proces retopingu?

Prace związane z odtworzeniem warstwy użytkowej nawierzchni poliuretanowej rozpoczynamy od dokładnego oczyszczenia podłoża oraz usunięcia z jego powierzchni wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. W miejscach głębszych uszkodzeń i ubytków wymagane jest uzupełnienie podkładu zgodnie z technologią producenta. Uzupełnione podłoże poddawane jest procesowi gruntowania, przygotowującego do wykonania warstwy użytkowej. Jest ona nakładana natryskowo, do grubości warstwy zalecanej przez producenta. Po zakończeniu prac związanych z odtworzeniem warstwy użytkowej nawierzchni tartanowej, nanoszona jest na nią farba poliuretanowa, służąca do zaznaczenia linii boiska lub obiektu wielofunkcyjnego.
Instalacja nowej warstwy użytkowej nawierzchni poliuretanowej wykonywana jest przez naszą firmę przy użyciu materiałów i surowców pochodzących od renomowanych producentów, których produkty wykorzystywane są do budowy obiektów sportowych w całej Europie. Zapewniamy wysoką najwyższą jakość wykonanych prac oraz pełną zgodność z technologią przewidzianą przez producenta.

Chcesz poznać szczegóły oferty?

Skontaktuj się z nami - udzielimy Ci wszystkich istotnych informacji oraz odpowiemy na każde pojawiające się pytanie.