Konserwacja boisk sportowych

Konserwacja nawierzchni sportowych

Dzięki regularnym i systematycznym czynnościom konserwacyjnym zapobiec można powstawaniu większości usterek oraz uszkodzeń nawierzchni poliuretanowych i syntetycznych. Boiska sportowe i obiekty rekreacyjne poddawane regularnemu czyszczeniu i konserwacji poddawane mogą być wydłużonej i bardziej intensywnej eksploatacji. Regularnie wykonywane czynności pielęgnacyjne pozwalają na jak najdłuższy czas uniknąć kosztownej wymiany całej nawierzchni sportowej.

Jak konserwować nawierzchnie sportowe?

Konserwacja nawierzchni sportowych pozwala zachować na dłuższy czas ich walory techniczne i parametry użytkowe oraz przedłużyć żywotność boisk i obiektów rekreacyjnych. Niezależnie od rodzaju nawierzchni, jej konserwacja w każdym przypadku polega na przeglądzie stanu technicznego zmierzającego do wykrycia i usunięcia wszelkich ognisk, które mogą prowadzić do powstawania uszkodzeń lub usterek nawierzchni. Zaleca się także regularne czyszczenie nawierzchni oraz usuwanie z nich wszelkiego rodzaju naturalnych zanieczyszczeń oraz zaśmieceń, takich jak drobne kamienie, plastik, kapsle itp.
Zakres prac konserwacyjnych uzależniony jest od rodzaju nawierzchni oraz stopnia jej wyeksploatowania. W przypadku nawierzchni syntetycznych (sztucznej trawy, trawy syntetycznej) polegają one na szczotkowaniu nawierzchni w celu podniesienia włókien sztucznej trawy, a także spulchnieniu górnej warstwy wypełnienia oraz czyszczeniu i uzupełnieniu granulatu. Konserwacja nawierzchni poliuretanowych najczęściej wiąże się natomiast z ich odkurzaniem oraz myciem, a także oczyszczeniem systemów odwodnienia.
Konserwacja nawierzchni syntetycznych
Konserwacja nawierzchni sportowych

Czym skutkuje nieodpowiednia konserwacja nawierzchni?

Jak była już wyżej mowa, brak odpowiedniej konserwacji nawierzchni sportowych przyspiesza procesy ich degradacji, powodując szybsze niszczenie oraz powstawanie ich uszkodzeń. Do najczęściej obserwowanych objawów nienależytej konserwacji należą: zanikanie linii funkcyjnych boisk i obiektów sportowych, blaknięcie nawierzchni sportowych oraz pojawianie się na ich powierzchni drobnych przetarć i uszkodzeń. Ich wystąpienie to jasny sygnał, alarmujący o nienależytej pielęgnacji boisk i nawierzchni sportowych.

Jak często konserwować boiska sportowe?

Częstotliwość, z jaką podejmować należy czynności konserwacyjne, w znacznej mierze zależy od rodzaju nawierzchni sportowej oraz stopnia jej eksploatacji. Szczegółowych informacji jesteśmy w stanie udzielić w oparciu o dane dotyczące wykorzystanego do budowy surowca oraz przeznaczenia obiektu. Co do zasady, nawierzchnie, które nie są nadmiernie eksploatowane, można czyścić i konserwować minimum dwa razy w ciągu roku. Nawierzchnie będące w intensywniejszej i nieprzerwanej eksploatacji powinny być konserwowane częściej, nawet do czterech razy w ciągu roku.

Chcesz poznać szczegóły oferty?

Skontaktuj się z nami - udzielimy Ci wszystkich istotnych informacji oraz odpowiemy na każde pojawiające się pytanie.